ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή σας για να διαβάσετε και να κατεβάσετε οτιδήποτε αφορά το κολύμβητήριο μας.

Βασικός Εξοπλισμός

Δείτε τον βασικό εξοπλισμό για το κολυμβήτηριο

Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

Σύμβαση Πελατών (ανήλικοι)

Κατεβάστε την σύμβαση πελατών

Προγράμμα Ενηλίκων Κολύμβηση για το κοινό

Δείτε το πρόγραμμα ενηλίκων κολύμβηση για το κοινό

Προγράμμα Baby Swimming

Δείτε το πρόγραμμα baby swimming

Προγράμμα Ενηλίκων Aqua Aerobic

Δείτε το πρόγραμμα ενηλίκων aqua aerobic

Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Δείτε το πρόγραμμα αποκατάστασης

Πρόγραμμα Εκμάθησης Κολύμβησης (Ακαδημίες)

Δείτε το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης (ακαδημίες)

Πολιτική Πληρωμών - Αναπληρώσεων - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε την πολιτική πληρωμών – αναπληρώσεων – προστασίας προσωπικών δεδομένων